Successie | Van pionier- naar climaxstadium

 

 1. Zie onderstaande grafieken.

 2. Zie onderstaande grafieken.

 3. Zie onderstaande grafieken.

verloop primaire en secundaire successie

 1.  

  Pionierecosysteem

  Climaxecosysteem

  Factor

  Kenmerken

  Kenmerken

  Kringlopen

  open

  gesloten

  Biomassa

  toename

  blijft gelijk

  Bodem

  humusarm

  humusrijk

  Vegetatie

  pioniervegetatie
  één laag

  gemengde plantengroei
  gelaagd

  Diversiteit

  soortenarm

  soortenrijk

  Niches

  weinig

  veel en gespecialiseerd

  Voedselweb

  eenvoudig

  ingewikkeld

  Netto productie

  groot (opbouw > afbraak)

  gering (opbouw = afbraak)

  Snelheid van de successie

  snelle afwisseling van soorten

  weinig verandering in verscheidenheid

 1. Loofbomen welke van nature niet voorkomen, kunnen aangeplant zijn. Of er zijn (selectief) bepaalde soorten loofbomen weggekapt / verwijderd.

 2. Andere voorbeelden zijn weilanden, sloten en plassen, etc.

 3. Door begrazing door schapen worden de jonge bomen opgegeten. De heide zal op deze manier niet in een loofbos veranderen.

 4. Schotse hooglanders kunnen het hele jaar buiten blijven en hoeven (in de winter) niet bijgevoerd te worden.

 

Opdracht