Erfelijkheid

  1.  

Bewering

Waar

Niet waar

Op de chromosomen liggen genen.

  X

Als je onder de microscoop chromosomen ziet, is de cel in deling.

X  

Chromosomen zien er uit als hele lange, dunne draden.

X  

Een menselijke celkern bevat 46 chromosomen.

X  

 

  1.  

Bewering

Waar

Niet waar

DNA is bij alle levende wezens uit dezelfde onderdelen opgebouwd.

X  

DNA bevat de informatie voor de synthese van aminozuren.

X  

In het DNA-molecule is elke trede van de wenteltrap opgebouwd uit twee basen.

X  

RNA wordt gevormd aan de hand van DNA.

X  

De eiwitsynthese vindt in de celkern plaats.

  X

 

  1. Er is hier sprake van een niet-erfelijke aandoening. Spasticiteit ligt niet besloten in de genen, maar wordt veroorzaakt door een zuurstofgebrek in de hersenen rondom de geboorte.

 

Opdracht