HomeBiologie ► Antwoorden ► Aërobe dissimilatie van Glucose

 

Aërobe dissimilatie van glucose

  ATP H2O NADH2 CO2 O2
  + - + - + - + - + -

Glycolyse

4 2 2 2 2 0 0 0 0 0

Overgang

0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Citroenzuurcyclus

2 ● 0 2 8 6 0 4 0 0 0
2 ■ 0

Oxidatieve fosforylering
(= ademhalingsketen)

30 0 10 0 0 10 0 0 0 6
4 0 2 0 0 2
 

Totaal

40 2 18 12 12 12 6 0 0 6

 

Legenda

+ = komt vrij

● in de vorm van GTP

Omzetting NADH2

- = wordt gebruikt

■ in de vorm van FADH2

Omzetting FADH2

Hint: per glucosemolecuul wordt de citroenzuurcyclus 2x doorlopen

 

De netto reactie van de aërobe dissimilatie van glucose:

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP 38 Pi → 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

 

Opdracht