Fictieve kalender

  1.  

Datum

Gebeurtenis

01 januari

Big Bang

01 mei

05 Ontstaan van de melkweg

09 september

10 Ontstaan van het zonnestelsel

14 september

01 Ontstaan van de aarde

25 september

13 Ontstaan van leven op aarde

09 oktober

03 Oudste fossiel (bacteriën)

01 november

16 Ontstaan van sekse (bij micro-organismen)

12 november

02 Oudste fossiel (fotosynthese organismen)

15 november

19 Eerste cel met kern

01 december

06 Vorming van zuurstof in de atmosfeer

16 december

21 Eerste wormen

17 december

12 Ongewervelden ontwikkelen zich sterk

18 december

11 Eerste oceanische plankton

19 december

23 Eerste vissen

20 december

09 Plantenontwikkeling op land

21 december

22 Eerste insecten

22 december

17 Eerste amfibieën

23 december

04 Eerste reptielen en bomen

24 december

15 Eerste dinosauriërs

26 december

08 Eerste zoogdieren

27 december

20 Eerste vogels

28 december

18 Eerste bloemen, dinosauriërs sterven uit

29 december

14 Eerste apen

30 december

24 Grote zoogdieren ontwikkelen zich sterk

31 december

07 Eerste mens

 

  1. Als je pessimistisch ingesteld bent, zal de mens op 1 januari (van het nieuwe jaar) uitsterven. Als je een optimistischer ingesteld bent, zal het wat verder in het nieuwe jaar zijn.

 

Opdracht