HomeBiologieTheorie ► Zuren, basen en zouten

 

Zuren, basen en zouten

Begrippen:

  • Zuur: een molecuul of ion dat een H+-ion kan afgeven, bijvoorbeeld HCl (zoutzuur);

  • Base: een molecuul of ion dat een H+-ion kan opnemen, bijvoorbeeld NH3 (ammoniak);

  • Zuurgraad (pH): mate waarin een waterig milieu zuur (pH < 7), neutraal (pH = 7) of basisch (pH > 7) is;

  • neutralisatie: het matigen van de pH in de richting van 7;

  • Buffer(mengsel): stabiliseert de pH van een waterig milieu, opdat toevoeging van een zuur of base weinig invloed heeft op de pH.

  • Zout: uit ionen opgebouwde stoffen, bijvoorbeeld keukenzout (opgebouwd uit Na+ en Cl--ionen).

buffer